Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaRybołówstwo - gałąź gospodarki zajmująca się poławianiem i pozyskiwaniem za pomocą innych metod organizmów wodnych, takich jak ryby, skorupiaki, mięczaki, owoce morza, rośliny wodne, które następnie przetwarzane są i wykorzystywane w celach spożywczych, także na skalę przemysłową. Działania związane z rybołówstwem prowadzi się na rzekach, jeziorach, morzach i oceanach, na wodach przybrzeżnych oraz na pełnym morzu.

Morski Instytut Rybacki - instytut badawczy z siedzibą w Gdyni, którego celem jest praca nad zagadnieniami związanymi z rybołówstwem i biologią morza. Zajmuje się m.in. śledzeniem zmian w stanie ilościowym oraz jakościowym populacji organizmów morskich, prowadzeniem badań środowiska Morza Bałtyckiego, przygotowuje statystyki związane z limitami połowów ryb. Sprawuje opiekę nad Akwarium Gdyńskim.

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego - jednostka administracyjna rybołówstwa w Polsce, zajmująca się nadzorem nad respektowaniem przepisów o rybołówstwie morskim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów organizacji rynku rybnego, wykonywaniem zadań poza polskim obszarem morskim.  OIRM powoływany jest przez ministra rolnictwa.Działy serwisu