Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaGatunki ryb poławianych na Bałtyku w największej ilości:
- szproty - ok. 60 tys. ton,
- dorsze i śledzie - 22 tys. ton,
- flądry - 7,5  tys. ton,
- łososie i trocie - 140 tys. sztuk.Działy serwisu