Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaGatunki ryb poławianych na akwenach poza obszarami Polski:
- sardynki,
- sardynelle atlantyckie,
- dorsze,
- kryl antarktyczny.Działy serwisu