Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaPołowy na świecie 

Kraje dokonujące największych połowów morskich i słodkowodnych w 2005 roku:

          Kraj             tys. ton     % prod. św.
1.     Chiny             16 723       18,0
2.     Peru               9 386         10,1
3.     Stany Zjednoczone     4 875         5,3
4.     Indonezja     4 365         4,7
5.     Chile             4 291         4,6
6.     Japonia        4 044         4,4
7.     Indie              3 481         3,8
8.     Rosja            3 187         3,4
9.     Tajlandia      2 594         2,8
10.     Norwegia   2 392         2,6
64.     Polska           156         0,2

ŚWIAT                  92 787    100,0Działy serwisu