Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaRybactwo śródlądowe

Rybactwo śródlądowe - dziedzina związana z hodowlą, chowem oraz pozyskiwaniem ryb i innych organizmów wodnych ze zbiorników wodnych, dba o prawidłowe zagospodarowywanie oraz eksploatację zasobów rzek i jezior, w których żyją ryby i inne istotne dla rybactwa organizmy wodne.

Dzięki rybactwu śródlądowemu udaje się zwiększać liczebność znaczących gatunków ryb, nakłada się ochronę na zagrożone gatunki, regulowane są liczebność oraz skład gatunków, prowadzone jest zarybianie i restytucja, a także ochrona przed chorobami i ich zwalczanie.

Instytucje zajmujące się rybactwem śródlądowym w Polsce:
- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Akademia Rolnicza w Szczecinie,
- Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu - Zakład Limnologii i Rybactwa,
- Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie.
Działy serwisu