Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaRybactwo

Rybactwo - dziedzina, na którą nakłada się wiele czynności i działań związanych z racjonalnym gospodarowaniem i wykorzystywaniem zasobów organizmów wodnych, w połączeniu z zasadami ekonomi i ekologii.  

W zakres rybactwa wchodzą:
- połowy prowadzone na wodach morskich, oceanach, wewnętrznych wodach morskich, sródlądowych,
- połowy mięczaków, skorupiaków,
- połowy zwierząt morskich,
- pozyskiwanie pozostałych organizmów wodnych, m.in. alg, korali,
- przetwórstwo połowów,
- sprzęt, np. statki, sieci, urządzenia do połowu,
- czynności i zabiegi pozwalające na utrzymywanie populacji organizmów w wodach.Działy serwisu