Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaBiomasa SSB

Biomasa SSB (spawning stock biomass) – rodzaj biomasy uzyskiwanej ze stada tarłowego określonego gatunku ryb, wykorzystuje się ją jako wskaźnik do określenia stanu populacji ryb, które łowione są na większą skalę.

W przypadku osiągnięcia przez biomasę SSB wartości krytycznej staje się ona zagrożona wyginięciem, stado takie uważane jest wtedy za przełowione.

SSB służy również do opracowywania planów połowowych określonego gatunku ryb w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.Działy serwisu