Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaCałkowite dopuszczalne połowy

Całkowite dopuszczalne połowy TAC (Total Allowable Catches) - określone limity ilości połowów ryb danego gatunku w ciągu jednego roku w danym akwenie. TAC stosowany jest w polityce Unii Europejskiej, która wykorzystuje go do zarządzania połowami na wodach Europy w krajach członkowskich. Co roku w miesiącu grudniu uchwalane są limity, które od tego czasu obowiązują wszystkie floty rybackie działające w obrębie UE.
Działy serwisu