Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaNeta

Neta – sieć rybacka długa na 50 m i wysoka na 2 m, w czasie pracy formuje się ją na kształt pionowej zapory.Działy serwisu