Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaNiewód

Niewód - sieć rybacka stosowana głównie na wodach śródlądowych, jeziorach, w postaci worka o kształcie stożka, który nazywany jest potocznie matnią, dodatkowo ma dwa elementy w postaci "skrzydeł" o długości po 200 - 300 m, które rozpościera się zataczając nimi półkola, umożliwiają kierowanie ryb w stronę matni.Działy serwisu