Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaOkrężnica

Okrężnica - rodzaj sieci rybackiej stosowanej przy połowie ryb ławicowych.Działy serwisu