Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaSieć rybacka

Sieć rybacka - wykonane z tkaniny sieciowej narzędzie służące w rybołówstwie do połowu ryb lub innych organizmów wodnych. Posiada oczka o wielkości zależnej od wyławianych organizmów.

Sieci rybackie można podzielić na:
- miotane,
- zastawne,
- pułapkowe,
- ciągnione.

Rodzaje sieci rybackich:
- ceza,
- drygawica,
- więcierz,
- mieroża,
- sak,
- manca,
- niewód,
- okrężnica,
- neta,
- włok,
- żak.Działy serwisu