Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaWięcierz

Więcierz - narzędzie pułapkowe, używane do połowu ryb, ma długość ok. 2 m, kształt cylindryczny, na końcu posiada drewnianą obręcz z rozpiętą na niej wikliną lub tkaniną sieciową. Więcierza używa się do połowów w jeziorach lub rzekach.Działy serwisu