Przemysł rybny
Rybołówstwo - pojęciaWłok

Włok - bardzo duża sieć rybacka o kształcie wora posiadającego klinowatą budowę, rozwierająca się w czasie ciągnięcia po wodzie przez kuter lub trawler. Włok ciągnięty jest na głębokości 200 - 400 m.Działy serwisu